NEDĒĻU TĒMAS

Lūgšanu tēmas

 1. NEDĒĻA 1.-7. janvāris Pasludināt, ka Jēzus ir Kungs – Mīlēt to Kungu, mūsu Dievu, ar visu sirdi, dvēseli, prātu, spēku un iznīcināt jebkuru citu elku.
 2. NEDĒĻA 8.-14. janvāris    Pateicība – Dot slavu un pateicību Tam Kungam, par to, ko Viņš ir darījis mūsu dzīvēs un Baltijas tautās.
 3. NEDĒĻA 15.-21. janvāris Identitātes atjaunošana – Tā kā mēs esam radīti Dieva līdzībā,lūgt Dievam, lai Viņš dziedina  Baltijas valstu brūces un nes atklāsmi par to, kā Viņš redz katru tautu. Kāds ir mērķis, kuram Viņš katru tautu ir radījis?
 1. NEDĒĻA 22.-28. janvāris Atmoda Baltijas valstīs – Lūgt, lai ikviens apzinātos Dievu, tiktu pārliecināts par grēku, un, lai viņu sirdis atgriežas grēku nožēlā un padodas Dievam. Lūgt par evanģēlija pasludināšanu spēkā un ticīgajiem, kuru dzīves ir liecība šim evanģēlijam.
 1. NEDĒĻA 29.-4. februāris Draudze – Lūgt par mācītājiem un vadītājiem ikvienā Kristus miesas daļā.Lūgt, lai tiktu uzsāktas jaunas draudzes, un jauna vīzija un spēks tiktu atraisīts. Meklēt vienotību Kristus miesā, dziedināšanu no pagātnes salauztajām attiecībām un iedvesmu jauniem veidiem, kā kopīgi strādāt Valstībai.
 1. NEDĒĻA 5.-11. februāris Bērni un jaunieši-Vēlme, lai Baltijas nākamās paaudzes ieietu Dieva dotajā nākotnē. Lūgt par aizsardzību no ļaunā un gudrību vecākiem, kad viņi savos bērnos liek spēcīgus pamatus. Lai daudzi jau no agra vecuma pazītu Dievu un tiktu mācīti Dieva ceļos.
 1. NEDĒĻA 12.-18. februāris Valdība – Lūgt par vadītājiem un tiem, kuriem dota autoritāte. Meklēt, lai taisnīgum tiktu paaugstināts Baltijas valstīs, un par gudrības un patiesības garu. Lūgt par drošību robežām un, lai tiktu pieņemti taisnīgi likumi.
 1. NEDĒĻA 19.-25. februāris Izglītība- Lūgt par katru skolotāju, jebkurā izglītības iestādē, un par likumiem un politiku, kas ietekmē šo sfēru.
 2. NEDĒĻA 26. februāris -4. marts Ekonomika, bizness, zinātne, tehnoloģijas un lauksaimniecība – Lūgt par radošuma un jaunu ideju atraisīšanu šajās sfērās, lai būtu labklājība un svētība pār Baltijas valstīm.
 1. NEDĒĻA 5.-11. marts Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija – Lūgt, lai patiesība un godīgums kļūtu par standartu filmu, mūzikas, radio, televīzijas, avīžu un visās pārējās komunikācijas formās.
 1. NEDĒĻA 12.-18. marts Skaistums, māksla, sports un izklaide – Lūgt, lai Dieva skaistums, radošums un izcilība būtu par pamatu šīm sfērām. Lai dzīvība un pilnība tiktu atainota.
 1. NEDĒĻA 19.-25. marts Veselība, vide un atpūta – Lūgt par spēju pārvaldīt un rūpēm par visu Dieva radību, dabu, resursiem un mūsu fiziskajiem ķermeņiem.
 1. NEDĒĻA 26. marts -1. aprīlis Mīlēt savu tuvāko – Lūgt par nabadzīgajiem, tiem, kas trūkumā, atraitnēm, bāreņiem, tiem, kuri atkarībās,cietumniekiem, imigrantiem, visām etniskajām grupām Baltijas valstīs.
 1. NEDĒĻA 2.-8. aprīlis Mīlēt un svētīt Baltijas kaimiņvalstis – Lūgt un svētītīt citas Baltijas valstis, kā arī Krieviju, Poliju un Baltkrieviju.
 2. NEDĒĻA 9.-10. aprīlis Lūgt un aicināt Svēto Garu darboties Baltijas valstīs. Atzīt un nodot tās Viņam, ieejot nākamajā simtgadē.